01-03-2022

Klimaatadaptatie in het peri-urbane gebied

In opdracht van het Ministerie van LNV en i.s.m. GreenSteps Duurzame Ontwikkeling is een praktische werkwijze ontwikkeld.

Met deze werkwijze kunnen gemeenten en andere initiatiefnemers met overige belanghebbenden op zoek naar kansen voor klimaatadaptatie tussen stad en platteland. In deze vaak rommelige zone is vaak nog ruimte waar een deel van de klimaatadaptatiemaatregelen van steden kunnen worden uitgevoerd. De werkwijze helpt om functiekoppelingen in beeld te brengen. De komende maanden zal verder worden gewerkt aan de werkwijze, zodat deze nog eenvoudiger gebruikt kan worden.