15-04-2022

Kennis- en innovatieprogramma ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start

Yes, gelukt. Het #Nationaalgroeifonds reserveert 110 miljoen voor NL2120 Het Groen Verdienvermogen. @'gerard.litjens@stroming.nl'  heeft samen met @arjan@berkhuysen.com en @HeinvanMiddelaar en andere collega’s binnen Stroming het proces begeleid om met een groot aantal partners tot dit voorstel te komen.

Over NL21202

NL2120 is een samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die gezamenlijk zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen. Zoals kustversterking met zand en slib, natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden.  

Nature-based solutions

Om natuurlijke oplossingen breder op te laten pakken is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 combineert kennisontwikkeling en praktijkervaring. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel omvat een nationaal kennisprogramma met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen. 

Erkenning vanuit de overheid

Het voorstel vergroot internationaal de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie en het gebruik van natuurlijke oplossingen in water en landbouw. Met NL2120 wordt een structurele bijdrage aan ons BBP van minimaal 0,02 procent geleverd. 

Het Nationaal Groeifonds heeft vandaag besloten om voor de aanvraag van het consortium een reservering van 110 miljoen onder voorwaarden vast te leggen. Het is positief nieuws dat het project als voldoende potentieel wordt gezien en de reservering is een erkenning voor de visie en de ambitie van het project. We gaan nu hard aan de slag om de gevraagde aanpassingen door te voeren, zodat we een aangepast voorstel kunnen indienen.