17-12-2020

Kansen voor natte overstromingsvlakten

Natte overstromingsvlakten vormen een belangrijk onderdeel van natuurlijke riviersystemen, maar ondanks rivierherstel ontbreken ze nog vrijwel geheel in Nederland. In een studie keken Stroming, Kurstjens ecologisch adviesbureau, RAVON, SOVON en stichting Bargerveen naar het ecologisch functioneren en naar ontwikkelkansen voor natte overstromingsvlakten.

Kansrijke locaties

De oorspronkelijke situatie, waarin de grootschalige komgebieden functioneerden als tijdelijke natte overstromingsvlakten, kan vrijwel nergens in Nederland meer worden hersteld. Herstel is wel mogelijk door slim gebruik te maken van aanwezige zomerkaden en sluisjes.