15-02-2021

Interview Land+Water

'Geen enkele sector mag overheersen', aldus Alphons van Winden. Het interview in Land+Water begint met een flinke pluim: 'van de vele rivierdeskundigen die Nederland rijk is, heeft er niemand zoveel theoretische kennis en praktijkervaring als Alphons van Winden'. Daarna gaat het de inhoud in. Veel onderwerpen komen langs: de blog over waterpeilen, droogte, integraal riviermanagement, de verschillende functies en hun onderlinge verhoudingen en mogelijke nieuwe aanpakken en oplossingen. Met als eindconclusie dat er veel mogelijk is als partijen naar elkaar luisteren en geen enkele sector overheerst.