19-09-2023

Heerlijk Haringvliet

Het plan wordt gepubliceerd op de website van de overheid en in de lokale bladen Groot Goeree Overflakkee en Eilandennieuws en zal dan 6 weken ter visie liggen. In de week van 11 oktober zal er een inloopavond worden gehouden. Zie hier voor meer informatie.