01-11-2020

Werkzaamheden Weimeren starten

In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta maakte Bureau Stroming het inrichtingsplan. Ook stelde Stroming het Projectplan Waterwet op. Weimeren wordt de komende jaren ontwikkeld tot een grootschalig natuurgebied met waterplassen, moeras, bosjes en ruige graslanden. Half november starten de daadwerkelijke werkzaamheden voor de natuurontwikkeling. Deze duren naar verwachting 3 jaar.

Weimeren maakt onderdeel uit van het project Noordrand Midden. De afgelopen maanden is het projectgebied van Noordrand Midden gefilmd met een drone. Dit geeft een mooi beeld van hoe het gebied er nu, voor de start van de werkzaamheden, uitziet. Zie hier de video.