10-07-2023

Werkwijze Klimaatadaptatie met Natuur

De werkwijze Klimaatadaptatie met Natuur in het peri-urbane gebied (tussen stad en land) is gemaakt door GreenSteps Duurzame Innovatie en Stroming in opdracht van het Ministerie van LNV.

Werkwijze Klimaatadaptatie met Natuur

De video zal ook worden ingezet bij de promotie van de opleiding voor deze werkwijze. Interesse in de opleing? Mail Gerard Litjens of Arnold van Kreveld