11-11-2021

Weinig effect vegetatie op extreme hoogwaterpeilen

Afgelopen zomer deed zich in het stroomgebied van de Maas een unieke hoogwatersituatie voor. Er werden afvoeren gemeten die sinds het begin van de metingen in 1911 nog niet eerder waren opgetreden. Al snel werd de ruwere vegetatie als oorzaak aangewezen voor de hogere waterstanden. Omdat de bomen nu in blad staan en kruiden en ruigte hoger zijn, is de weerstand hoger en dat zou de hogere waterstanden moeten verklaren.

Natuurmonumenten vroeg Bureau Stroming om een analyse. We gebruikten twee methoden die in onze analyse in detail worden beschreven. Onze conclusie is dat de sterk opgelopen waterstanden in grote delen van het grensmaastraject eerder gezocht moeten worden in de sterke afname van het overstroombare gebied dan in de ruwere vegetatie in het zomerhalfjaar.