10-06-2020

Studie morfologie nevengeulen

Deze studie voor Rijkswaterstaat geeft inzicht in hoe duurzaam geulontwerp er uitziet en hoe geulen het beste aangelegd worden, zodat ze blijven voldoen aan de gewenste doelen. Ook de efficiëntie van het beheer is bekeken. Afgesloten wordt met een set aandachtspunten waar bij het ontwerp van nieuwe geulen rekening gehouden kan worden.

SEDIMENTATIE EN MORFODYNAMIEK

Op macroniveau is in vrijwel alle nevengeulen een sedimentatie trend te zien. Op mesoniveau is overal morfo­dynamiek zichtbaar, aangedreven door waterstandfluctuaties (hydrograaf, getij, waterspiegeldaling door langs­varende schepen) en golven (wind, scheepsgolven). Deze vorm van morfologische activiteit wordt sterk bepaald door de toegankelijkheid van de geul vanuit de rivier. Hoe groot is de opening, hoe ver kunnen scheepvaartgolven binnendringen?

Lees hier meer over deze studie.