15-12-2021

Overstromingsvlakten: kansen op herstel

Overstromingsvlakten zijn onderdelen van natuurlijke laaglandrivieren. In Nederland zijn ze vrijwel verdwenen. Maar er zijn kansen voor herstel.

Vooral in rivieruiterwaarden waar (hoog)water kan worden vastgehouden in een laagte achter een drempel kan dit missende onderdeel van het ecosysteem worden terug gebracht. Dit soort landschappen worden vooral gevonden langs de Rijn. De Maas is minder geschikt. 

In november 2021 verscheen een artikel in De Levende Natuur. Al eerder werkte Stroming mee aan een studie en kwam met een kansenkaart. Zie hier voor meer informatie.