15-11-2020

Onderscheiding voor Grensmaas

Het project Grensmaas heeft de nationale prijs Het Zonnetje in de wacht gesleept. Onder meer voor de bijzondere wijze waarop het de inwoners met intensieve burgerparticipatie heeft betrokken tijdens de uitvoering van het project tussen Maastricht en Roosteren. Bureau Stroming feliciteert Consortium Grensmaas en is er trots op betrokken te zijn bij de organisatie van klankbordgroepen en andere vormen van inspraak van omwonenden. 

Het project Grensmaas is nu twaalf jaar in uitvoering en heeft de wee hoofddoelstellingen, hoogwaterbescherming en de ontwikkeling van duizend hectare natuur, gerealiseerd. De kosten van het project, 700 miljoen euro, moeten tot 2027 nog worden terugverdiend met de winning en verkoop van zand en grind. 

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas verklaarde reuzetrots te zijn op de onderscheiding. Maar hij benadrukt vooral dat de prijs ook op het conto komt van de inwoners van Zuid-Limburg en de partners van gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat.