10-06-2020

Natuurlijke veenvernatting: dubbel +

In opdracht van WNF en Natuurmonumenten kijken we naar de vraag of vernatting van veenweidegebieden altijd resulteert in een hogere watervraag of dat het ook anders kan. Kunnen we van een plus (besparing uitstoot CO2) en een mogelijke min (hogere watervraag) wellicht een dubbele plus maken?

Lees hier meer over deze studie.