01-10-2022

Langsdammen Waal

In een artikel in H2O geven auteurs van Stroming, ARK, Wereld Natuur Fonds en Flows aan dat de langsdammen in de Waal veel kennis en inzicht hebben opgeleverd. Er is een optimalisatie uitgewerkt, Ruimte voor de Middenafvoeren. Deze geeft naar verwachting minder erosie en leidt tot winst voor de bevaarbaarheid en de natuur. Voorgesteld wordt om deze te toetsen in een pilot. Zie hier voor meer informatie.