De kwaliteit en toegankelijkheid van natuur en landschap verhogen en tegelijkertijd tegemoet komen aan de vraag naar betaalbaar buiten wonen. Het concept Nieuwe Marken maakt dat mogelijk. Door het bouwen van kleine aantallen woningen in lage dichtheden komen financiën beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe, toegankelijke en streekeigen natuurgebieden. Gebieden die duurzaam beheerd gaan worden door de nieuwe bewoners gezamenlijk. De eerste Nieuwe Marke is een feit.

Op ZOEK naar nieuwe Nieuwe Marken

We zoeken gemeenten die graag zelf een Nieuwe Marke willen ontwikkelen. En provincies die het concept beleidsmatig willen benutten en ondersteunen.

(nieuwe) Marken

Marken - ook wel de commons - waren woeste gronden die in het bezit waren van de gemeenschap en gemeenschappelijk  werden gebruikt. Op sommige plekken wordt hier nog naar verwezen, zo was de Loenermark in gemeente Apeldoorn vroeger de marke van Loenen. Ook in Nieuwe Marken is er sprake van gemeenschappelijk bezit en gebruik. Nieuw is de koppeling aan nieuwe natuur en wonen.

Nieuwe Marke Opeinde bewerkt

Peinder Mieden

De eerste Nieuwe Marke is een feit

De eerste Nieuwe Marke is een feit (Peinder Mieden). Op een aantal andere locaties is er serieuze interesse in het concept. Stroming was betrokken van het 1e idee tot aan realisatie van de Peinder Mieden. Wij beheersen dus het hele proces, met alles wat daarbij nodig is, zoals planschetsen, grondexploitatie en bijkomende juridische zaken. Lees hier meer over Peinder Mieden

roodborst arnold
foto dirk
laptop op bureau in Nieuwe Marken
tafel natuur gerard