Landelijk gebied

Als enig land in de wereld is Nederland enkele decennia geleden gestart met het op grote schaal ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden. Als over nog eens ca. 10 jaar dit zogenaamde Natuurnetwerk (vroeger EHS geheten) klaar is, dan is Nederland 180.000 ha. natuurgebied rijker geworden; een uitbreiding van 13 naar 18% van het grondgebied. De hectares komen beschikbaar doordat de landbouw hectares beschikbaar stelt. Stroming vindt het belangrijk dat in het gebied de nieuwe natuur dan ook echt volop de ruimte krijgt en dat niet toch weer agrarische functies een plek houden in het gebied. Landbouw en natuur gaan helaas niet samen; de natuur in Nederland is nergens sneller achteruit dan in het landelijk gebied. We houden van onze polders, maar het romantische beeld dat we hebben van het landelijk gebied is een mythe.

Nieuwe functies

Stroming pleit daarom voor een herinrichting van die delen van het landelijk gebied die zich tot natuur mogen ontwikkelen. We gaan daarbij op zoek naar economische en maatschappelijke partijen die actief zijn in het landelijk gebied en die naast hun eigen doelstellingen ook natuur willen ontwikkelen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de gebieden die vanwege klimaatadaptatie nodig zijn om water tijdelijk te kunnen bergen; in de stad gaat het om ca. 15% van het oppervlak en in het landelijk gebied om 10%. Maar ook voor delfstoffenwinning, woningbouw, energieproductie en recreatie is veel ruimte nodig die zich goed laat combineren met natuur.

Andere spelers

Stroming werkt vaak samen met deze spelers in het landelijk gebied en werkt o.a. aan de visie ‘Nieuwe Marken’ waarbij landbouwgrond wordt omgezet in een natuurgebied met op slechts 5% van de oppervlakte betaalbare bewoning. De eerste Nieuwe Marke wordt nu in Drachten ontwikkeld. Ook hebben we ideeën over extensieve vleesproductie in meer natuurlijke gebieden. De komende jaren wil Stroming zich meer bezig houden met het landelijk gebied, vanuit de gedachte dat er nog veel meer en betere oplossingen mogelijk zijn.