Beken

Veel beken krijgen de laatste jaren weer een natuurlijker loop. Dat is goed voor de ecologie, want er ontstaan veel verschillende biotopen en via de beken worden natuurgebieden weer verbonden. Het is bovendien aantrekkelijk voor omwonenden en recreanten, want een natuurlijkere beek ziet er veel mooier uit. Ook zijn natuurlijke beekdalen beter in staat de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, omdat het water er minder snel wordt doorgevoerd en er meer ruimte is voor waterberging. En daar bovenop is het ook nog eens beter voor de waterkwaliteit, waarmee wordt voldaan aan de Kaderrichtlijn Water.

Bureau Stroming is al 25 jaar gespecialiseerd in het helpen bereiken van maatschappelijke belangen door middel van het herstel van natuur en natuurlijke processen. Beekherstel is daarvan een goed voorbeeld. Bureau Stroming werkt veel met streefbeelden en illustraties, maakt inrichtingsplannen en adviseert over beheer en onderhoud van beken en de omliggende beekdalen.